O nás

Usilujeme o město malebné, o město fungující a přívětivé, ve kterém chceme společně žít. O město, za které se nebudeme stydět a s hrdostí ho předáme do péče našim dětem. To, jak žijeme svoje životy a jak spravujeme město, je především o tom, žijeme-li na úkor budoucích generací nebo jim naopak připravujeme důstojné místo pro život.Vážení spoluobčané, milí Třebíčáci,

sdružení Břehy jde po páté do komunálních voleb. Začali jsme v roce 2002 jako mladí a nespokojení s tehdejším stylem vedení města. Dnes jsme starší a poučenější o dvě volební období v opozici a další dvě jako součást radniční koalice. Pořád věříme, že je normální a správné, aby se občané zajímali o řízení města a zapojovali se do něj. Proto pokračujeme v modelu sdružení nezávislých kandidátů spolupracujících se Stranou zelených. Stále doplňujeme a omlazujeme svoje řady o zájemce působící v nejrůznějších oborech a prosazující se v nejrůznějších činnostech. Už nejsme jen skupinka odrostlých ochránců přírody, sokolů, skautů či pořadatelů jednoho festivalu. Nová generace Břehů je spojena s projekty jako je festival dokumentárních filmů Jeden svět, Ptáčovize, Třebeach Crew nebo Off Limits. Pro ty kandidáty, kteří byli u vzniku našeho sdružení, to znamená rozšíření pohledu na svět.

Proto se chceme společně dál podílet na fungování a rozvoji našeho města, jak jsme si to shrnuli v našem programu — Šťastné volební sedmičce, a spolupracovat přitom se všemi volebními stranami dobré vůle s výjimkou extremistických. Chceme přitom navázat na výsledek působení dosavadní koalice: revitalizace sídlišť v Domcích a na ul. F. Hrubína, ulic ve staré zástavbě v Borovině a Komenského náměstí, vybudování přestupního terminálu u vlakového nádraží, nového mostu v Poušově a podchodu pod ulicí Sucheniova, příprava průmyslové zóny a zasíťování pozemků pro novou výstavbu, nová kanalizace v Pocoucově a Budíkovicích, postupná oprava Fuchsových šaten na Polance a zpřístupnění zámecké ledárny, úpravy městské zeleně v Tyršových sadech a v Jubilejním háji v Týně, vznik chráněného bydlení v Domcích, sportovního areálu v sídlišti Za Rybníkem, lesního lanového hřiště u hvězdárny, venkovního cvičiště na Hvězdě a útulku pro opuštěná zvířata na Hrotovické ul.

Prvním úkolem nového vedení města bude dokončit zahájené práce (přeměna kina na komunitní centrum Moravia) a postupně realizovat ty, které jsou projekčně připravovány (zateplování městských budov, tělocvična ZŠ Týnská, hřiště ZŠ Horka-Domky, zimní stadion, zámecký park, Hrádek, skatepark s pumptrackem a především Karlovo náměstí). Zároveň si bude muset vybrat, které další finančně a časově zvládne, případně zahájí a k dokončení přenechá do příštího období. Břehy nabízejí akce zahrnuté v sedmi bodech svého volebního programu — Šťastné sedmičky. Všem Třebíčákům pak nabízíme našich sedmadvacet jmen doprovázených už popáté mottem „město nedědíme po předcích, ale půjčujeme si je od svých dětí“.

Milan Zeibert, lídr sdružení Břehy

Proč Břehy

Název vyšel z každoroční akce čištění břehů řeky Jihlavky ve středu města Třebíče. Snaha mít čisté město navenek, přerostla v úsilí čistého Města jako takového, s motivací "I politika musí mít svoje břehy". Slíbili jsme, že budeme hrát fér a ve prospěch města. Hlavním podnětem pro aktivní zapojení do komunální politiky v roce 2001, byly násilné zásahy tehdejším vedením města do územního plánu - kauza obchvat jihozápad, rodinné domky na Hrádku...


Držíme při sobě

Naše uskupení je stálé a držíme při sobě od svého vzniku v roce 2001. Slovy našeho kandidáta Petra Palíka: Vybral jsem si stranu Břehy, protože jako jediná dokázala ve změti jiných stran vydržet pohromadě. Nestala se stranou, kde se členové rozmělnili do dalších různých "pro a za milujme Třebíč" a podobně.


Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí