Víte, že křížkování není kroužkování?
Aneb jak volit v komunálních volbáchV Třebíči nás v pátek 5. a v sobotu 6. října čekají volby za zastupitelstva města. Celkově si zvolíme 27 zastupitelů, což lze udělat třemi různými způsoby.

Před volbami nám do schránek přijde volební list, na kterém nalezneme celkem 11 politických subjektů. Každému z nich bylo předem přiděleno losem číslo. Břehy si letos vylosovaly šťastné číslo 7.

POZOR!

V komunálních volbách není možné nikomu udělit tzv. preferenční hlasy. Nelze tedy volit celou stranu a v rámci ní ještě křížkovat oblíbené kandidáty. Pokud někdo tímto způsobem bude volit, křížky pro oblíbené kandidáty, se stávají neplatnými.

Malé křížky neboli panašování

První variantou, kterou může volič využít, jsou malé křížky. Každý z voličů má tolik hlasů, kolik se uděluje mandátů. To znamená, že třebíčský volič jich má celkem 27 a může je rozdat napříč všemi volebními stranami.

Pokud volič využije méně hlasů, než je 27, nic se nestane. Pokud by naopak zakřížkoval více lidí než 27, celý volební lístek se stává neplatným.

Velký křížek

Pokud chce volič podpořit celou stranu, napíše křížek před název strany. V praxi to znamená, že volič straně odevzdal všech svých 27 hlasů.

Kombinace křížků

Poslední variantou, jak uplatnit své volební právo, je odevzdat celý hlas jednomu subjektu a udělit další hlasy jednotlivcům z jiných stran.

Tuto variantu volič využije v případě, že preferuje stranu X a chce ji podpořit. Navíc má dobrého známého ze strany Y a chtěl by podpořit pouze jeho a nikoli stranu Y jako celek. V takovém případě udělí velký křížek před název strany X a malý křížek u preferovaného kandidáta ze strany Y.

Tehdy strana X získá od tohoto voliče pouze 26 hlasů z 27 (prvních 26 kandidátů), jelikož jeden hlas volič dal straně Y.

Tento hlas sice volič udělil jako „preferenční“, nicméně je nutné zdůraznit, že v první fázi budou sečteny hlasy pro strany, do kterého se počítá i tento jeden pro konkrétní osobu a až následně se sčítají tyto „preferenční“, které mohou ovlivnit pořadí jednotlivých kandidátů. A to v případě, pokud kandidát získat o 10 % hlasů více než je průměrný počet hlasů dané strany.

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí