Volební program

Třebíč je nejkrásnější město na světě. V něm jsme se narodili, vyrostli a společně žijeme. Přirostlo nám k srdci díky bazilice svatého Prokopa nebo tajuplným uličkám Židovské čtvrti, ale také díky šikovným a pracovitým lidem, kterých je plné. Proto chceme pro Třebíč pracovat i další čtyři roky. Usilujeme o to, aby byla přátelským a otevřeným městem pro své občany, příležitostí pro investory a zážitkem pro turisty.Chceme Třebíč

Opravenou

Aby byla Třebíč nadále perlou Jihozápadní Moravy, potřebuje revitalizaci či opravu:

 • Karlova náměstí s vodními prvky a zelení,
 • zimního stadionu a autobusového nádraží,
 • plovárny na Polance včetně zřízení vodáckého tábořiště,
 • sportovních hal pod Kostelíčkem a na ul. Manželů Curieových,
 • sídliště na Nových Dvorech a ulic ve staré zástavbě v Borovině, Domcích, na Nových Dvorech a v Kočičině, prostoru mezi ZŠ Kpt. Jaroše a Vysočinou a před ZŠ Týnská i zateplení zbývajících mateřských škol.

Průjezdnou a průchodnou

Město, ve kterém se dobře žije, projedete autem za pár minut a pohodlně projdete či projedete na kole, což vyžaduje:

 • lepší koordinaci každoročně se opakujících uzavírek při rekonstrukcích komunikací,
 • zklidnění dopravy v centru,
 • zodpovědné posouzení možných variant obchvatu města,
 • důstojný pěší přístup do obchodní zóny na jižním okraji města,
 • řešení dopravní situace mezi ulicemi Znojemská–Spojovací–Hrotovická,
 • zkulturnění kruhových objezdů,
 • řešení parkování na sídlištích.

Rozvíjející se

Fungující město využívá příležitosti k rozvoji. Takovými příležitostmi jsou vznik nebo příprava:

 • parkovacího objektu v Otmarově ulici či nové lávky na plovárnu na Polance,
 • skateparku (bowlu), pumptracku a parkourového hřiště na okraji Týnského údolí (pod Billou),
 • tělocvičny ZŠ Týnská, školního hřiště ZŠ Horka-Domky, atletického tunelu v areálu ZŠ Benešova nebo inline dráhy na Bažantnici.

Zelenou a čistou

Název našeho sdružení vzešel z každoročního čištění břehů řeky Jihlavky. Snaha mít čisté město přerostla v zapojení do komunální politiky. V duchu našeho názvu se zasazujeme o:

 • revitalizaci Hrádku, zámeckého parku, Tyršových sadů, Týnského údolí, Lísčí a parku před gymnáziem,
 • vytvoření oddychových zón s mobiliářem pro aktivní odpočinek (například na Podzámecké nivě),
 • zachování zelených koridorů vedoucích do středu města.

Prosperující

Prosperující město je takové, kde je dostatek dobré práce a mladí lidé za ní nemusí odcházet jinam. K tomu chceme motivovat:

 • podporou podnikání a služeb znamenajících práci pro místní,
 • přivedením nových investorů a pracovních míst,
 • zasíťováním pozemků pro průmyslovou zónu a pro rodinnou výstavbu,
 • spoluprací veřejného a soukromého sektoru dokončením nového územního plánu,
 • zpracováním koncepce území Polanka a Poušov,
 • limitováním počtu uvolněných zastupitelů na čtyři.

Kulturní a sportovní

Třebíč je město v pohybu, ať už ve sportovním, kulturním nebo jinak spolkovém. Pro pokračování tohoto pohybu je nutná podpora:

 • akcí pořádaných místními nadšenci,
 • kultury pro všechny věkové skupiny,
 • rekonstrukcí Národního domu i knihoven v Hasskově a Modřínové ulici.

Vyhledávanou

Třebíčské památky zapsané na seznamu UNESCO jsou perlou našeho města. Budeme o nich mluvit dostatečně nahlas, aby si k nám našlo cestu více tuzemských i zahraničních turistů. Proto chceme vytvořit prostor pro:

 • další zatraktivnění a aktivity v Židovské čtvrti,
 • podporu podnikatelů v turistickém ruchu s cílem zvýšení úrovně služeb pro turisty,
 • zpřístupnění větrného mlýna v Borovině,
 • proměnění Jihlavky ve vodácky atraktivní řeku.

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí