Pracujeme v komisích města

Od roku 2002 pracujeme v různých komisích města. V tomto volebním období jde o tyto komise a lidi nominované za Břehy. 
Snažíme se tak zúročit svoje odborné znalosti z civilních povolání a funkcí ve prospěch našeho města.
 

Milan Zeibert

Komise prevence kriminatlity

 

 

Ing. Milan Šťastný

Komise pro rozvoj města, Komise pro cestovní ruch

 

 

Martin Koutný

Výbor kontrolní 

 

 

Ing. Jan Lukášek

Výbor pro revitalizaci Karlova náměstí

 

 

Ing. Pavel Hrůza

Komise dopravní

 

 

 

PhDr. Emil Sedlák

Komise majetková

 

 

Mgr. Jitka Švaříčková

Komise Zdravé město 

 

 

Ing. Ivana Janíková

Komise kulturní

 

 

Mgr. Petra Kopečková

Komise kulturní

 
 

Ing. Karel Janík

Komise kulturní

 

 

RNDr. Dada Sichertová, PhD.

Komise pro zájmové aktivity

 

 

Jaroslav Bohutínský

Komise pro zájmové aktivity

 
 

 

Jaroslava Sládková - Výbor finanční

Jiří Jelínek - Komise pro cestovní ruch