Držíme při sobě

Naše uskupení je stálé a držíme při sobě od svého vzniku v roce 2001. Slovy našeho nového kandidáta Petra Palíka: Vybral jsem si stranu Břehy, protože jako jediná dokázala ve změti jiných stran vydržet pohromadě. Nestala se stranou, kde se členové rozmělnili do dalších různých "pro a za milujme Třebíč" a podobně.