Ing. Ivan Touška

34 let, manažer, Horka-Domky, BPP, nezávislý

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí