Antonín Jirků

55 let, obchodník, Jejkov, BPP, nezávislý

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí