Michaela Doležalová

21 let, studentka Univerzity Karlovy a VŠE, Ptáčov, BPP, nezávislá

Michaela vyrůstala v Třebíči, konkrétně v městské části Ptáčov. Vystudovala třebíčské gymnázium a v současné době je studentkou politologie a mezinárodních vztahů na Univerzitě Karlově a nově také oboru národní hospodářství na VŠE.

Od doby studia na gymnáziu se aktivně věnuje dobrovolnictví a také oblasti zapojení mladých lidí do veřejného dění a politiky – předsedala Národnímu parlamentu dětí a mládeže, účastnila se evropských konferencí mládeže v Nizozemsku či na Maltě a v současné době zastupuje Českou radu dětí a mládeže jako delegátka na Radě členů Evropského fóra mládeže.

V Třebíči je její srdcovou záležitostí lidskoprávní festival Jeden svět, který spoluorganizuje už čtvrtým rokem, a zapojuje se i do dění v domovské městské části, kde například spolu s dalšími mladými lidmi zrealizovala projekt Ptačovize.

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí