Ing. Vojtěch Smola

27 let, projektant, Týn, BPP, nezávislý

Vojtěch Smola se narodil a vyrůstal v Třebíči, kde studoval základní školu a Střední školu stavební. Poté úspěšně ukončil studium na Vysokém učení technickém v Brně v oboru Pozemní stavby.

Život v Brně mu otevřel obzory v tom, jak má i nemá město fungovat. Mezi jeho záliby patří cestování, při němž rád sleduje dění v jiných městech. Tyto zkušenosti by rád zužitkoval právě v Třebíči.

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí