Odkazy

Město Třebíč

http://www.trebic.cz/ - oficiální stránky města Třebíče

http://www.trebic.cz/unesco/ - virtuální průvodce po památkách UNESCO v Třebíči

http://dreamboat.cz/virtualni-prohlidka/prohlidka001/ - virtuální prohlídka města

Kraj Vysočina

http://www.kr-vysocina.cz/ - oficiální stránky Kraje Vysočina

http://www.region-vysocina.cz/ - vysočinou turisticky

http://www.vysocina-news.cz/ - zpravodajství z vysočiny

Politické strany

Strana zelených - oficiální stránky

Česká pirátská strana - oficiální stránky

Organizace, uskupení

Zámostí  -  festival v Třebíči

Sokol Třebíč - tělocvičná jednota

ABAHOA - skauti -  informační portál ORJ Třebíč