Břehy a Piráti

Břehy již druhé volební období volně spolupracují s Piráty. Ti svoji podporu stvrzují svojí účastí na kandidátce Břehů. Piráti jako světové hnutí vznikli v reakci na zásadní nepochopení nových výzev technologického pokroku stávajícími politickými hráči na počátku 21. století a z toho plynoucí prohlubující se deficit v oblasti základních lidských práv, soukromí občanů, průhlednosti státní správy, dostupnosti vzdělání a utužování moci držitelů monopolů na úkor rozkvětu kultury, vědy a informovanosti. Piráti nastolují tato nová témata či odkrývají znovu aktuální a zanedbaná, šíří povědomí o svobodné kutuře, software, Open Access ve vědě a vzdělání, staví se na stranu whistleblowerů odkrývajících korupci na komunální i celosvětové úrovni a politickou i aktivistickou cestou se úspěšně snaží zabránit vkrádání totalitních praktik do zákonů či mezinárodních smluv (např. ACTA)."

http://www.pirati.cz/