Petr Palík

36 let, prodavač – specialista, Nové Dvory, BPP, nezávislý

Po maturitě v roce 2001, jsem se účastnil kurzu se zaměřením na praxi v informačním studiu Infomix, pod vedením pana Mgr. Miloše Niederhafnera.

Během mé praxe jsem přilnul k jízdě na kole a nové zaměstnání mne táhlo ke kolům, a tak jsem se od roku 2006, stal zaměstnancem jedné z největších firem se sportovním vybavením v Toursport, s. r. o. a od té doby se zaměstnání proměnilo v koníček a založili jsme s přáteli občanské sdružení Třebeach Crew a začali provozovat BIKEPARK za plaveckým areálem Laguna na Mládežnické ulici.

Od té doby, co se věnuji tomuto úžasnému koníčku, se nám podařilo uskutečnit mnoho významných milníku v našem sportu DIRT JUMP (Freestyle) a město Třebíč si okamžitě, získalo velký respekt v celé Evropě, díky přednímu jezdci a vítězi několika světových, evropských a i tuzemských závodů.

Vybral jsem si stranu Břehy, protože jako jediná, dokázala ve změti jiných stran vydržet pohromadě. Nestala se stranou, kde se členové rozmělnili do dalších různých "pro a za milujme Třebíč" a podobně.

Mám zájem na tom, aby město Třebič (vedení a zastupitelstvo), bylo pozitivně vedeno k jeho rozvoji.

Třebíč potřebuje velké investice do dopravní obslužnosti a měli by se začít řešit problémy a jejich následná komplexní řešení.

V dnešní době je velké množství dotací, projektů a grantů a naše město by se mělo stát městem, které bude mít schopné lidi na úřadě o tyto finanční prostředky žádat a uskutečňovat projekty, které budou sloužit danému účelu a hlavně projekty, které budou předkládány, budou tvořeny experty ve svém oboru a ti budou moci vše konzultovat s projektanty a potencionálními realizátory akce.

Věřím, že se zastupitelstvo sejde jako dobrý tým a bude plnit úkony jak v zájmu obyvatelů města, tak i plány pro další generace.

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí