Ing. Pavel Hrůza

52 let, projektant, Zámostí, BPP, nezávislý

Ženatý, tři děti

Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební

Profesní činnost:
Hlavní inženýr projektů. Autorské a spoluautorské projekty: Hotel Kings Court Praha, Městská věž Třebíč - zpřístupnění pro veřejnost, Sportovní hala Dukovany, projekty hal pro Huhtamaki Přibyslavice, Krankenhaus Třebíč, Rekonstrukce Vaňkova vodojemu, rekonstrukce hradu Sádek, rekonstrukce administrativní budovy firmy Tedom...

Veřejná činnost:

  • Člen sportovní komise 2002–2006
  • Člen dopravní komise 2006–2008

Nezisková činnost:

  • Cvičitel Tělocvičné Jednoty Sokol Třebíč
  • Ve funkci místonáčelníka a náčelníka jednoty 8 let

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí